We moeten de duivensport moderniseren, wil deze nog toekomst hebben. Dit begint mijns inziens niet met het onder de aandacht brengen bij het grote publiek, maar met het behouden van de huidige leden.

Ik denk bijvoorbeeld aan video’s van onze duiven tijdens transport, maar ook van de verzorging onderweg naar hun bestemming. De meeste afdelingswebsites zijn oubollig en er staat nog informatie op van september vorig jaar. Daarin is nog veel modernisering mogelijk.

Ze kunnen bijvoorbeeld ook filmpjes van de losplaatsen maken. Verder ook filmpjes van liefhebbers en hun beleving in de verzorging van hun duiven, het trainen en het opwachten. YouTube lijkt me daar geschikt voor. De beleving tijdens het inkorven lijkt me ook interessant beeldmateriaal. De NPO zou dit met een wekelijks stukje op een website kunnen plaatsen.

De duivensport gaat snel in zwaar verkeren, denk ik. Voeding en transport wordt schreeuwend duur en als we om ons heen kijken is 90% van de duivenliefhebbers nu eenmaal gepensioneerd. Het huishoudpotje van de meeste komt in de knel, want niet alleen onze hobby wordt duurder, ook de energierekening, boodschappen, etc. Dit terwijl de lonen en uitkeringen niet of nauwelijks stijgen.

Al bij al dingen om ons zorgen over te maken. Verliezen we deze grote groep duivenmelkers, dan is het ook voor degene die het wel kan betalen einde oefening.

Ik snap de inkorfbeperking van 150 oude en 250 jonge duiven dan ook niet echt. Dit is niet per se het tegemoetkomen van 90% van de liefhebbers die vaak arbeider zijn (geweest). Ik denk dat 60 oude en 100 jonge duiven meer in de richting was gekomen. Men had hier wat meer aandacht aan moeten besteden afgelopen winter. Nu zitten we ermee en kan het tij niet meer gekeerd worden.

De realist in mij verwacht dat veel liefhebbers hun jas noodgedwongen aan de wilgen zullen hangen dit jaar. Die gaan ook niet opnieuw beginnen wegens hun vaak gevorderde leeftijd. Uiteraard hoop ik dat ik het bij het verkeerde eind heb, maar ik vrees van niet.

Deze week ga ik naar Belgica de Weerd voor de jaarlijkse gezondheidscheck van de oude vliegduiven. Ik neem meestal drie doffers, drie duivinnen en wat mest mee. Ik verwacht niet dat ze iets vreemds vinden. Mocht dat wel zo zijn, dan is er nog voldoende tijd. De duiven vliegen goed en zouden zo al mee kunnen.

Het kweekseizoen is voorbij en verliep super. Bij de eerste ronde waren er wat onbevruchte eitjes van voornamelijk jaarlingdoffers, nadien niet meer. Ze kwamen mooi op en 10 van de 160 gespeende jongen heb ik verwijderd. Ze hebben de paramyxo/rota-enting gehad en daar blijft het voorlopig bij. De drie rondes zitten nu samen in één hok en gaan dus gelijktijdig naar buiten.

De kweekduiven liggen nog met eitjes en kleine jongen voor Jan, daarna worden nog zo’n twaalf koppels samen gezet voor wat afspraken en bonnen. Daaropvolgend gaan de meeste uiteen, zodat ik mezelf op een nieuw vliegseizoen kan richten.

De jonge duiven zijn nu de gehele ochtend buiten en mogen doen en laten wat ze willen. Rond het middaguur gaan ze naar binnen en ga ik een rondje fietsen voor mijn dagelijkse uurtje therapie.

Her en der wordt er al stevig opgeleerd, maar zoals men inmiddels wel weet is dat aan mij niet besteed. De eerste prijsvlucht is pas over 4 weken. Nu alle dagen rijden is hooguit voor enkele vluchten van waarde, daarna is het over voor deze vroege opleerders.

Een gezonde duif die goed aan huis traint kan probleemloos op de eerste prijsvlucht worden gezet. Men denkt dat ze hun duiven aan het weduwschap moeten laten wennen, maar zodra een oude duif eenmaal in een vrachtwagen zit komen de herinneringen snel terug. Een jaarling heeft enkele vluchten nodig om het te snappen.

Vorig jaar heb ik ze alleen de woensdag voor de eerste vlucht naar 30 km gebracht. Vervolgens begon ik op Quiévrain (143 km) tegen 2.109 duiven met de 1e, 2e, 6e, 7e, 8e, 9e, en 10e. De 1e werd gewonnen door Mathieu, een zoon van het Millennium koppel. De 2e werd gewonnen door Avatar’s Girl, die vorig jaar 8e nationaal Asduif PIPA Rankings werd. Beide jaarlingen waren super als jong en nadien als jaarling. Ze waren er de eerste vlucht gelijk bij en wonnen dik 2 minuten los op nummer #3.

Ik had het er gisteren nog over met mijn vaste duivenletter. In 2010 won ik met de jonge duiven de 1e en 4e nationaal Orléans met een harde noordoostenwind. De 1e zat ver vooruit, maar liefst 20 minuten op mijn tweede duif (Blue Rocket) die de 4e prijs won.

Dat goede duiven zich snel laten zien, werd die dag bewezen. Beide duiven hadden al binnen de eerste drie vluchten een 1e prijs gewonnen tegen gemiddeld 2.500 duiven. Blue Rocket werd nadien een kweker van jewelste en is ook vader van Millennium, de duivin van het Millennium koppel. Hier rolt de ene na de andere 1e prijswinnaar uit.

Van de nazaten van het Millennium koppel kan bijna een boek worden geschreven. Hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen hebben talloze 1e prijzen in groot verband gewonnen, zelfs meerdere NPO-winnaars en nationale Asduiven komen hieruit voort.

Bijproducten. De een gelooft erin, de ander niet. Dat ze iets toevoegen aan de hedendaagse duivensport is wat mij betreft zeker. Maar goed, speel je niet verder dan 200 km, dan zullen ze vast minder toegevoegde waarde hebben.

Mijn duiven moeten van april tot september elke week top presteren en dan zijn bijproducten onvermijdelijk. Men valt vaak terug op ‘vroeger, toen…’, maar in die tijd had je zelfs nog prijs wanneer een duif van een dagfondvlucht de andere dag pas kwam aanvliegen.

Tegenwoordig weet je bij het horen van de eerste tijden dat je snel moet pakken om nog prijs te hebben. Zo gingen vroeger overnachtvluchten wel eens half de andere week af, maar nu vaak voor de middag de dag na lossing.

Kortom, bijproducten zijn belangrijk omdat we veel meer van onze duiven vragen en willen dat ze snel herstellen. Ook lijken de vluchten sneller te gaan en ligt de top steeds dichter bij elkaar. Hier vliegen ze normaal elke week, ook tussen de dagfond en de nalijn in. Rusten doen ze maar in de winter.

Selectie

Selecteren op gezondheid is erg belangrijk. Als de rest van de jonge duiven kerngezond is en eentje kwijlt er, dan is daarvoor maar één medicijn: verwijderen. En dat zonder eerst te kijken waar hij of zij van afstamt.

Ik verwijderde onlangs nog een kweekkoppel. De doffer was een zomerjong van 2021 en de duivin van 2015. Uit die duivin kwamen al wat bruikbare duiven, maar geen toppers. Ik had nu vier jongen van dit koppel en er zijn er al twee weg wegens zwakte. Vandaar dat de ouders ook konden vertrekken.

Zoals ik eerder schreef, heb ik nooit duiven te weinig. Nee, eerder teveel. Daarbij valt het niet mee om goede duiven te verwijderen, want daarvan zijn er maar zo weinig.

Het lijkt me niet moeilijk om bij mensen tegen betaling hun duiven te selecteren. De zwakkere eruit halen is simpel, toch zeker wanneer die gelijk worden verwijderd. Zij kunnen het ongelijk immers niet meer bewijzen. Een mooie bijverdienste, al zou ik zelf eerst op eigen hok beginnen voordat ik bij een ander ging selecteren.

Mocht ik er echt kijk op hebben, dan was het allemaal niet zo moeilijk. Aan het einde van het seizoen blijven hier van de 160 gekweekte zo’n 40 jonge duiven over die voldaan hebben. Hoe mooi zou het zijn dat ik voor de eerste vlucht al wist welke 40, wat zou me dat een hoop werk schelen!

Gisteren was ik bij de prijsuitreiking WHZB die na dit jaar in een nieuw jasje wordt gestoken, begreep ik.

Het was voor mij een unicum om vier achtereenvolgende jaren bij de tien beste liefhebbers van Nederland te behoren, temeer omdat er erg weinig liefhebbers uit Zeeland ‘96, Brabant 2000, Oost Brabant en Limburg bij de kampioenen waren. Dat dit meer aan het systeem ligt dan aan de duiven lijkt me duidelijk, want goede duiven zitten overal.

Wat verder opviel was dat de 1e en 2e Asduif marathon toebehoorden aan twee programmaspelers, Ruud Nijssen en Comb. Dekker. Twee hokken die niet gespecialiseerd zijn op deze discipline, maar er met een minimaal puntenverschil wel met de twee beste Asduiven vandoor gingen.

Zo bespraken we onderling dat er altijd een run was op 1e WHZB Asduiven, maar dat de meeste hun Asduif nog onder de pannen hebben wegens geen belangstelling van kopers. Men koopt nu liever hypeduiven uit Kittels of wie dan ook die nog nooit iets hebben laten zien en enkel een commerciële naam dragen. Vaak van liefhebbers die nooit iets buiten de eigen gemeente hebben gepresteerd en niet één belangrijk gewonnen nationale titel kunnen overleggen.

De nationale Asduiven van onder andere WHZB en de NPO-winnaars zijn toch zeker geen verkeerde duiven, vind ik. Daar reken ik zelfs de top 10 Asduiven per categorie bij. Echter zitten deze duiven vaak niet op een commercieel aantrekkelijk hok, vandaar dat er geen belangstelling voor ze is.

Het is voor die liefhebbers extra frustrerend om te zien dat een onbevlogen jong met een bepaalde naam in zijn stamboom dan wel een vermogen opbrengt. Vooral witte duiven lijken in trek en hebben commercieel een stap voor op duiven van een andere kleur.

Zo krom is de duivensport inmiddels geworden, men gelooft alles wat hun wordt voorgeschoteld en controleert niet of iets wel klopt. Vaak nog door liefhebbers die zelf ook niets gepresteerd hebben en nooit gaan doen, omdat zij zelf ook alle onzin binnen de duivensport maar voor waarheid aannemen.

De echte topspelers die ik ken en regelmatig spreek willen allen niet één zo’n hypeduif op hun hok hebben. Zij weten dondersgoed waar de echte goede duiven zitten, namelijk meestal op onbekende hokken. Daar wordt met respect over gesproken.

Tenslotte was het mooi om te zien dat nestor Hans Eijerkamp op 87-jarige leeftijd nog gewoon aanwezig was en gepassioneerd zoals altijd het woord nam. Al met al dus een goed verzorgde middag met prima eten en erg belangrijk: respect voor iedereen die het podium betrad en daar zijn verdiende aandacht kreeg. Zo hoort duivensport te zijn, vind ik.

Sommige liefhebbers maken zich nu al druk omdat een doffer of duivin niet terugkeert. Hierdoor hebben ze al snel het gevoel dat het niet meer uitkomt in het vlieghok.

Zelf heb ik daar geen moeite mee, ik vind dat ik altijd duiven teveel heb. Of het nu doffers, duivinnen, jongen of kwekers zijn; er kunnen er altijd wel weg.

Ik kom dus nooit een doffer of duivin tekort. Blijft er één weg? Jammer dan. De partner van die duif vindt heus wel een nieuwe.

Ik heb meermaals ervaren dat een duif wegbleef en de overblijvende partner daar niet minder om ging vliegen. Sterker nog, die ging later in het seizoen zelfs beter vliegen als er weer een andere partner gevonden was. Daarbij motiveert het ook de andere duiven in het hok wanneer er een loerende vrijgezel rondloopt.

Jonge duiven heb je al snel teveel. In vroegere jaren had ik twee grote selecties: één de week voor de eerste vlucht (dan verdween alles waar ik geen vertrouwen in had) en één na vijf vluchten (wie zich dan nog niet had laten zien ging er alsnog uit). Al met al zou men nooit moeten jammeren dat men duiven tekortkomt, want in de werkelijkheid hebben we er allemaal teveel.

In de jaren ’90 speelde ik weduwschap met de partner thuis. Ik had twaalf koppels kweekduiven, twaalf koppels vliegduiven en twaalf voedsterkoppels. Van de kwekers had ik drie rondes. De eerste ronde ging onder de voedsters, de tweede brachten ze zelf groot en de derde ging weer onder de voedsters. Daarna werden ze tegen de vliegduiven gekoppeld en brachten ze nog een ronde groot om vervolgens als thuisblijvende partner te dienen.

Vaak werden de voedsters na hun opkweekperiode verwijderd. Al met al had ik dan zo’n 80 jonge duiven. Verliezen waren er toen minder dan nu en roofvogels kende ik alleen uit de boeken. Zou ik ooit kleiner gaan wonen, dan ga ik gelijk terug naar dit oude systeem waarin alle duiven een dubbele functie hebben, maar zonder voedsters.