Zo’n 10 jaar geleden kwam hier een speler uit Afdeling 10 die super speelde met zijn oude en jonge duiven. Hij had één geheim, zei hij. De beste man reed met nog wat andere liefhebbers uit Afdeling 8, 10 en 11 meermaals per week naar Frankrijk om de duiven tussen de vluchten op te leren. Trainingsvluchtjes van 180 km, dus. Op de dagen dat ze niet weggingen, moesten ze twee uur verplicht aan huis trainen.

Ik vertelde hem dat wanneer ik zo aan mijn prestaties moest komen, ik direct alle duiven weg zou doen. In mijn gedachte wist ik al wel dat zoiets niet lang kan duren, ze maken van een 70% duif een 100% duif. Door de vele trainingen geef je zo’n duif een enorme conditie, maar eigenlijk vliegt hij boven zijn kunnen.

Dat zoiets gedoemd is te mislukken en ten koste gaat van de kwaliteit van de duiven, daar zijn ze inmiddels achter. Hun prestaties van de laatste jaren zijn geen schim meer van die van vroeger.

In België kwam ik eens op een goed spelend jonge duivenhok. In die jaren waren alle jongen gepaard aan oude duiven. De man had een massa voedsterduiven extra om te verzorgen, ook hij reed alle dagen 80 km. Zijn prestaties waren enkele jaren super, maar nadien werden die stukken minder.

Zo zijn er ook nu nog massahokken die meermaals per week tussen de wedvluchten door 80 km rijden. Ik voorspel ook daar dat ze over niet al te lange tijd zijn uitgeblust. Zo denk ik ook over frequent gebruik van medicijnen. Alle dagen de drinkpot gekleurd is enkele jaren top spelen en daarna is het over en uit.

Geregeld hoor ik mensen zeggen dat hun jonge duiven urenlang trainen om vervolgens in het weekend teleur te stellen. Kleine groepen jongen trainen altijd beter dan grote groepen, want daar zitten altijd wel enkele duiven tussen die het niet volhouden en de gehele klad huiswaarts trekken.

Hier wordt tussen de laatste vluchten door ook enkele keren tot 30 km gereden, omdat de dagen korter worden en het weer afneemt. Dit gebeurt echter omdat mijn buurman daartoe bereid is, want als ik ze zelf moest wegbrengen, deed ik dat niet. Dingen waar ik geen meerwaarde in zie, steek ik geen energie in.

Over die liefhebber van Afdeling 10 nog dit: de man stond bekend om zijn kijk op duiven. Ik gaf hem enkele goede en mindere duiven in de hand, dat doe ik wel vaker. Hij vond de minste de beste. Als je super speelt denk je al snel dat je kijk op duiven hebt, maar als de prestaties afnemen, neemt vaak ook de kijk op duiven af.

De rui is stevig gestart bij de oude vliegduiven, bij de jonge duiven vooralsnog alleen pennen. Ik maak me daar nooit zo druk om, vaak zie je dat de jongen geleidelijk beginnen te ruien tegen half oktober.

In ruiversnellers geloof ik niet. Je kan ze schraal voeren met gerst, dan gooien ze zich vast iets sneller kaal, maar daar ben ik zelf geen voorstander van.

De rui is een natuurlijk proces, daarom verander ik niet van voeder en krijgen ze volop te eten. Ze krijgen de tijd om te ruien, want ze worden toch pas na half januari gekoppeld. In onze mengelingen zitten voldoende granen en zaden om een perfect verenkleed te ontwikkelen. Samen met de Champions Mineralenmix, Origanum Red en Prestavit komt dat prima in orde.

We moeten 12 maanden per jaar werken aan een goede immuniteit. Een goede darmflora is daarvoor essentieel en dat kan alleen door zo weinig mogelijk van voeding te veranderen en zo min mogelijk medicatie toe te dienen. Daarbij moet je de duiven voorzien van zoveel mogelijk frisse lucht.

In karnemelk toevoegen geloof ik ook niet, dat heb ik allemaal geprobeerd zonder resultaat. De hokken die dat niet kregen, ruiden even snel. Sedochol is wel een goed product. Zodra ze inpluimen totdat ze daar mee klaar zijn en hun laatste pen eruit hebben, geef je dat het beste om de dag.

De duiven zitten hier nog niet op tal, er lopen er nog een paar extra rond. Niet zozeer omdat ik de bakken vol wil hebben, maar omdat ze het gewoon goed hebben gedaan. Dit is ook te zien aan het grote aantal Asduiven Jong, de eerste 15 in het samenspel, bijvoorbeeld.

Ook bij de oude duiven een hoop Asduiven, daar blijven er 20 van zitten (voornamelijk jaarlingen). De lichting van 2020 deed het erg goed als jong en de beste daarvan deden het ook super als jaarling.

Vandaag start de 10-daagse Baytril kuur, gevolgd door de enting met een dode entstof. Een week later krijgen alle duiven een kwart Flagyl en een luisdruppel van Schroeder in hun nek.

Zo krijg ik ook veel mails of ik op forums wil komen of van herintreders of ik ze kan begeleiden. Ik kom er niet aan toe om op elke mail te reageren, daarbij zet ik hier al jarenlang bijna dagelijks uiteen hoe ik alles doe. Dit is allemaal terug te vinden, bijvoorbeeld via de zoekfunctie op deze site.

Wat forums betreft: mooi voor degene die zich geroepen voelt of om aandacht verlegen zit, maar ik ben nu eenmaal graag thuis bij mijn gezin en ga zelden weg. Zo denk ik ook over de vaak langdradige prijsuitreikingen waar ik met mijn rugklachten te lang moet zitten en dus zelden zin meer in heb.

Deze week had ik diverse liefhebbers over de vloer die allen duiven naar de poelier hadden gebracht. Bij elke poelier puilden de hokken uit van aangeleverde slachtduiven. De NPO doet er dus goed aan om het jonge duivenspel nog verder in te korten, dan kunnen er volgend jaar nog meer jongen naar de poelier totdat zij er geen meer aannemen wegens overschot.

Blijf dan ook vooral luisteren naar die schreeuwers op social media die daar al mee beginnen voordat de vlucht überhaupt voorbij is. Dat zijn vaak ook de mensen die de wekelijkse poll invullen.

Nee, maak het vliegprogramma gewoon zwaarder en zet er een nalijnprogramma met korte afstandsvluchten naast voor wie graag veel duiven naar de poelier brengt.

Ik sprak ook iemand die niet aan opleren toekwam wegens tijdgebrek. Hij besloot daarom de gehele ploeg winterjongen (meer dan 100) op de nalijn te spelen. Hij verloor daar 55% van. Dat er in augustus geen duiven worden verspeeld, is dus volslagen onzin.

Mijn bijna 86-jarige schoonvader heb ik 18 jongen gegeven. Hij verspeelde er twee, de rest selecteerde hij uit. Die duiven zijn tweemaal weggebracht (15 km) en gingen de eerste vlucht mee op 100 km. Ze vlogen daarna het gehele programma zonder dat hij ernaar omkeek. Ik heb ze ingeënt en een geeltablet gegeven, that’s it.

Ik denk dat je minder duiven verliest als je uit redelijke duiven kweekt en ze in één keer afspeent zonder bij te spenen. Opgeleerd of niet.

Op eigen hok leer ik ze wel veel op en daar begin ik zo vroeg mogelijk mee. Ze worden ook zo vroeg mogelijk ingeënt tegen alle kwalen. Waar ik iets aan zie, wordt opgeruimd zonder naar de stamboom te kijken. Het is hier één grote selectieronde die 12 maanden per jaar doorgaat.

Ik probeer ze gezond te houden met de eigen voeding en bijproducten, waarbij ze alle dagen Origanum Red op het voer krijgen, gezamenlijk met wat Champions Mineralenmix.

Verder staat alles zoveel mogelijk open. Verse lucht is goed voor zowel duif als liefhebber. De duiven zijn vaak zo glad als zijde en blinken volop. Zo hoort het ook. Wie zich hier niet mee redt, kan vertrekken.

De kampioenenboeken van de vereniging en het samenspel zijn binnen. Zoals de meeste wel weten, boeien die mij weinig. De Generaal Asduiven daarentegen wel. Generaal Asduiven zijn duiven die het van april tot september op alle vluchten, afstanden en omstandigheden laten zien. De ‘diehards’ dus.

De samenspel kampioenschappen zijn de enige waar met gelijke wapens gestreden wordt qua afstand en ligging. Bij nationale kampioenschappen zoals WHZB, De Allerbeste en PIPA Rankings is dat niet zo. Daar heeft iedereen zijn eigen puntentelling. Zo willen ze in Nederland van iedereen een kampioen maken, wat niet altijd goed is.

Ik neem zo’n kampioenschap niet serieus. Vaak worden de punten uit samenspelen gehaald en we weten inmiddels dat men in het ene samenspel de 1e kan hebben en in het andere niet eens blad raakt, ook al vliegt men in dezelfde afdeling. Om die reden interesseren alleen de wedvluchtprestaties mij. Nationale kampioenschappen krijgen pas interesse zodra ze de punten uit de afdelingen halen.

De Gouden Duif is een eerlijke competitie, alleen doet die mij aan vroeger denken. Degene die instuurden, werden kampioen bij WHZB en de FZN. In het huidige digitale tijdperk zou men alles automatisch bij moeten houden, dan krijg je een heel ander beeld.

De nationale vluchten zoals in België hebben mijn voorkeur. Deel Nederland op in vier sectoren en vlieg elke zware mid-, dagfond en overnachtvlucht in vier nationale secties. Verder alle versnippering ertussenuit.

De duivensport wordt hier aantrekkelijker en betaalbaarder van. Daarbij is er geen andere optie, binnen 5 à 10 jaar moet het wel zo. Laat die oude garde de zaak dus niet al teveel stagneren en kijk vooruit naar de toekomst.

Het is nog prachtig weer deze week, maar het vliegseizoen is al voorbij. Althans, Afdeling 5 heeft nog wel een mooie vlucht op de planning staan voor aankomend weekend. Ik begrijp zoiets niet. De bedoeling van het nationale vliegprogramma was toch om samen te starten en te eindigen?

Die taartvluchten begrijp ik ook al jaren niet. Iedereen zou toch dezelfde spelmogelijkheden moeten krijgen? Ook dit duidt weer op een zwakke daadkracht van de NPO.

In België gaan ze de Ronde van België spelen met mooie prijzen. Kijk, zo houd je de duivensport levendig. Zo kon je onlangs lezen in het Spoor der Kampioenen wat men aan prijzen kon winnen in de jaren ‘50 op Orléans. Fietsen, auto’s, brommers, gouden horloges, klokken, enzovoorts.

De mensen hadden het toen niet breed. Anno 2021 is er meer welvaart en zijn er gemakkelijk grote sponsoren te vinden, echter krijgen ze niets georganiseerd. Het lijkt wel of men hier meer bezig is met zichzelf verrijken in plaats van aantrekkelijke vluchten organiseren. Zo zou men na het seizoen bijvoorbeeld een attractievlucht per afdeling kunnen organiseren met daaraan leuke prijzen verbonden.

Op de website van A.S. kon je lezen met wat voor grote aantallen duiven men nog speelde in België op de laatste vlucht van het seizoen. Natuurlijk zijn dat profs, maar sommige moeten toch ook tegen zichzelf in bescherming genomen worden, zou je denken. Toch zeker wanneer je zelf denkt dat je prof bent, maar dat niet zo is en je er financieel stevig op achteruit gaat.

Ik ben zelf nooit bang geweest van zulke grote hokken. Hier is plaats voor 32 koppels vliegduiven en meer zal ik er zeker niet houden. Vorig jaar zaten de bakken niet eens vol. Alle oude vliegduiven zitten op één hok, vandaar dat ik al jaren pleit om de zware midfond gelijk in te manden met de dagfond, zodat we niet elke keer de helft uit één hok hoeven te vissen.

De vlucht na een dagfondvlucht zou altijd een vrijdag inmanding moeten zijn. Als er een zondaglossing is, hebben de duiven dan tot vrijdag de tijd om te herstellen. De vliegprogrammacommissie zou daar serieus over na moeten denken, of informatie navragen bij wat topspelers per categorie in de afdeling. Iemand die amper blad kan raken, hoort mijns inziens niet thuis in zo’n commissie.