Na diverse publicaties komt Brabant 2000 nu met een definitief kampioenschap. Voor mij betekent dat 1e hok onaangewezen en 1-2-4-5-7-11-15-16-17-20-21-22-25-33 Asduif Jong over vijf vluchten. Eerder verscheen er een publicatie over alle zeven vluchten en daar had ik de 1e tot 7e Asduif. In mijn ogen was dat de eerlijkste stand, maar het zij zo.

Zoals ik eerder zei, kan je zes verschillende 1e Asduiven op je hok hebben in allerlei verbanden. We maken in Nederland nu eenmaal graag van iedereen een kampioen. Het was beter om een nationaal kampioenschap te hebben over alle vluchten waarbij de punten uit de afdelingen worden gehaald. Nu weet namelijk niemand wie de beste duif in Nederland heeft, zelfs niet eens op eigen hok.

Als ik op eigen hok kijk, wie is dan in hemelsnaam de beste?

  • 21/041, de 1e Asduif in de vereniging over 9 vluchten?
  • 21/806, de 1e Asduif in het samenspel over 9 vluchten?
  • 21/155, de 1e Asduif over 6 vluchten in Brabant 2000?
  • 21/806, de 1e Asduif over 7 vluchten in Brabant 2000?
  • 21/138, nu dus uiteindelijk de 1e Asduif over 5 vluchten in Brabant 2000?

 

Dan eindig ik waarschijnlijk ook nog hoog bij de Asduiven WHZB, Gouden Cracks en misschien ook de PIPA Rankings. Wie het weet, mag het zeggen. Ik weet het in ieder geval niet. Dit bedoel ik dus met iedereen kampioen willen maken.

Gisteren kwam er iemand om eitjes. De beste man stond bovenaan in een nationaal Asduiven klassement. Nu heb ik daar zelf ook al eens bovenaan gestaan, dit jaar bij de hokkampioenen. Eigenlijk heb ik daar de gehele top 10 al gehad, het is immers elke dag een andere uitslag.

Hoe is het mogelijk dat men het anno 2021 niet voor elkaar krijgt om wekelijks een tussenklassement te maken op Compuclub, waar de standen in de diverse rankings te zien zijn? Dan wel de kloppende standen, natuurlijk. Zo zou elke vereniging verplicht binnen een bepaald tijdsbestek hun bestanden in moeten zenden.

Dit jaar kwam het in Brabant meermaals voor dat om 23u ‘s avonds nog één vereniging in moest sturen, terwijl de vlucht al 8 uur afgelopen was. Dit is extra zuur voor wie op dat moment 1e staat. Dat dit vaak dezelfde verenigingen zijn, hoef ik niet uit te leggen. Ik zou zeggen: haal ze uit concours, dan leren ze het vanzelf af.

Dat de duivensport verder aftakelt, zie ik om mij heen. De laatste vereniging in St. Willebrord – waar ik in 1978 lid werd met toen dik 400 leden – is ter ziele gegaan. Ik hoorde ook dat alle samenspelen in ons rayon zullen verdwijnen en er een oost en west samenspel komt.

Dat wij hier geen enkele kans maken op wat voor titel dan ook, wordt dan nog erger. WHZB bijvoorbeeld. Sommige vluchten schijnen in Brabant 2000 niet mee te tellen, omdat de ondergrens niet aan de 250 km komt. Asduiven Jong WHZB kan je hier dus op je buik schrijven. ‘Met gelijke wapens strijden’, schreef ik eerder eens.

Zo is men nu druk met het organiseren van de Olympiade. Diezelfde Olympiade commissie staat het toe om bij de Asduiven Jong nalijn prijzen te laten tellen, waarbij de jonge met de oude duiven op één uitslag staan. Een totaal vertekend beeld, dus.

Het was beter om in plaats van een Olympiade te organiseren, eerst eens alles op een rijtje te zetten en te bepalen waar het de afgelopen 10 jaar mis ging. Het jonge duivenprogramma moest eraan geloven, de vluchten moesten korter en het seizoen ook. Waar heeft dit toe geleid: nooit eerder zijn er zoveel jonge en oude duiven verspeeld als de laatste paar jaar.

Wat wordt de oplossing? Alles nóg verder inkorten… Hiermee duwen ze de duivensport dus rechtstreeks de afgrond in. Hebben ze daar geen spreekwoord voor? Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen?

Kortom, het is vijf voor twaalf voor het NPO-bestuur. Men moet de macht bij de afdelingen wegnemen om landelijk iets voor elkaar te krijgen. Maurice van der Kruk had dat goed gezien. We hebben straks meer bestuurders in allerlei rayons, samenspelen, verenigingen en commissies dan leden. En dat is gedoemd te mislukken.

Zo’n 10 jaar geleden kwam hier een speler uit Afdeling 10 die super speelde met zijn oude en jonge duiven. Hij had één geheim, zei hij. De beste man reed met nog wat andere liefhebbers uit Afdeling 8, 10 en 11 meermaals per week naar Frankrijk om de duiven tussen de vluchten op te leren. Trainingsvluchtjes van 180 km, dus. Op de dagen dat ze niet weggingen, moesten ze twee uur verplicht aan huis trainen.

Ik vertelde hem dat wanneer ik zo aan mijn prestaties moest komen, ik direct alle duiven weg zou doen. In mijn gedachte wist ik al wel dat zoiets niet lang kan duren, ze maken van een 70% duif een 100% duif. Door de vele trainingen geef je zo’n duif een enorme conditie, maar eigenlijk vliegt hij boven zijn kunnen.

Dat zoiets gedoemd is te mislukken en ten koste gaat van de kwaliteit van de duiven, daar zijn ze inmiddels achter. Hun prestaties van de laatste jaren zijn geen schim meer van die van vroeger.

In België kwam ik eens op een goed spelend jonge duivenhok. In die jaren waren alle jongen gepaard aan oude duiven. De man had een massa voedsterduiven extra om te verzorgen, ook hij reed alle dagen 80 km. Zijn prestaties waren enkele jaren super, maar nadien werden die stukken minder.

Zo zijn er ook nu nog massahokken die meermaals per week tussen de wedvluchten door 80 km rijden. Ik voorspel ook daar dat ze over niet al te lange tijd zijn uitgeblust. Zo denk ik ook over frequent gebruik van medicijnen. Alle dagen de drinkpot gekleurd is enkele jaren top spelen en daarna is het over en uit.

Geregeld hoor ik mensen zeggen dat hun jonge duiven urenlang trainen om vervolgens in het weekend teleur te stellen. Kleine groepen jongen trainen altijd beter dan grote groepen, want daar zitten altijd wel enkele duiven tussen die het niet volhouden en de gehele klad huiswaarts trekken.

Hier wordt tussen de laatste vluchten door ook enkele keren tot 30 km gereden, omdat de dagen korter worden en het weer afneemt. Dit gebeurt echter omdat mijn buurman daartoe bereid is, want als ik ze zelf moest wegbrengen, deed ik dat niet. Dingen waar ik geen meerwaarde in zie, steek ik geen energie in.

Over die liefhebber van Afdeling 10 nog dit: de man stond bekend om zijn kijk op duiven. Ik gaf hem enkele goede en mindere duiven in de hand, dat doe ik wel vaker. Hij vond de minste de beste. Als je super speelt denk je al snel dat je kijk op duiven hebt, maar als de prestaties afnemen, neemt vaak ook de kijk op duiven af.

De rui is stevig gestart bij de oude vliegduiven, bij de jonge duiven vooralsnog alleen pennen. Ik maak me daar nooit zo druk om, vaak zie je dat de jongen geleidelijk beginnen te ruien tegen half oktober.

In ruiversnellers geloof ik niet. Je kan ze schraal voeren met gerst, dan gooien ze zich vast iets sneller kaal, maar daar ben ik zelf geen voorstander van.

De rui is een natuurlijk proces, daarom verander ik niet van voeder en krijgen ze volop te eten. Ze krijgen de tijd om te ruien, want ze worden toch pas na half januari gekoppeld. In onze mengelingen zitten voldoende granen en zaden om een perfect verenkleed te ontwikkelen. Samen met de Champions Mineralenmix, Origanum Red en Prestavit komt dat prima in orde.

We moeten 12 maanden per jaar werken aan een goede immuniteit. Een goede darmflora is daarvoor essentieel en dat kan alleen door zo weinig mogelijk van voeding te veranderen en zo min mogelijk medicatie toe te dienen. Daarbij moet je de duiven voorzien van zoveel mogelijk frisse lucht.

In karnemelk toevoegen geloof ik ook niet, dat heb ik allemaal geprobeerd zonder resultaat. De hokken die dat niet kregen, ruiden even snel. Sedochol is wel een goed product. Zodra ze inpluimen totdat ze daar mee klaar zijn en hun laatste pen eruit hebben, geef je dat het beste om de dag.

De duiven zitten hier nog niet op tal, er lopen er nog een paar extra rond. Niet zozeer omdat ik de bakken vol wil hebben, maar omdat ze het gewoon goed hebben gedaan. Dit is ook te zien aan het grote aantal Asduiven Jong, de eerste 15 in het samenspel, bijvoorbeeld.

Ook bij de oude duiven een hoop Asduiven, daar blijven er 20 van zitten (voornamelijk jaarlingen). De lichting van 2020 deed het erg goed als jong en de beste daarvan deden het ook super als jaarling.

Vandaag start de 10-daagse Baytril kuur, gevolgd door de enting met een dode entstof. Een week later krijgen alle duiven een kwart Flagyl en een luisdruppel van Schroeder in hun nek.

Zo krijg ik ook veel mails of ik op forums wil komen of van herintreders of ik ze kan begeleiden. Ik kom er niet aan toe om op elke mail te reageren, daarbij zet ik hier al jarenlang bijna dagelijks uiteen hoe ik alles doe. Dit is allemaal terug te vinden, bijvoorbeeld via de zoekfunctie op deze site.

Wat forums betreft: mooi voor degene die zich geroepen voelt of om aandacht verlegen zit, maar ik ben nu eenmaal graag thuis bij mijn gezin en ga zelden weg. Zo denk ik ook over de vaak langdradige prijsuitreikingen waar ik met mijn rugklachten te lang moet zitten en dus zelden zin meer in heb.

Deze week had ik diverse liefhebbers over de vloer die allen duiven naar de poelier hadden gebracht. Bij elke poelier puilden de hokken uit van aangeleverde slachtduiven. De NPO doet er dus goed aan om het jonge duivenspel nog verder in te korten, dan kunnen er volgend jaar nog meer jongen naar de poelier totdat zij er geen meer aannemen wegens overschot.

Blijf dan ook vooral luisteren naar die schreeuwers op social media die daar al mee beginnen voordat de vlucht überhaupt voorbij is. Dat zijn vaak ook de mensen die de wekelijkse poll invullen.

Nee, maak het vliegprogramma gewoon zwaarder en zet er een nalijnprogramma met korte afstandsvluchten naast voor wie graag veel duiven naar de poelier brengt.

Ik sprak ook iemand die niet aan opleren toekwam wegens tijdgebrek. Hij besloot daarom de gehele ploeg winterjongen (meer dan 100) op de nalijn te spelen. Hij verloor daar 55% van. Dat er in augustus geen duiven worden verspeeld, is dus volslagen onzin.

Mijn bijna 86-jarige schoonvader heb ik 18 jongen gegeven. Hij verspeelde er twee, de rest selecteerde hij uit. Die duiven zijn tweemaal weggebracht (15 km) en gingen de eerste vlucht mee op 100 km. Ze vlogen daarna het gehele programma zonder dat hij ernaar omkeek. Ik heb ze ingeënt en een geeltablet gegeven, that’s it.

Ik denk dat je minder duiven verliest als je uit redelijke duiven kweekt en ze in één keer afspeent zonder bij te spenen. Opgeleerd of niet.

Op eigen hok leer ik ze wel veel op en daar begin ik zo vroeg mogelijk mee. Ze worden ook zo vroeg mogelijk ingeënt tegen alle kwalen. Waar ik iets aan zie, wordt opgeruimd zonder naar de stamboom te kijken. Het is hier één grote selectieronde die 12 maanden per jaar doorgaat.

Ik probeer ze gezond te houden met de eigen voeding en bijproducten, waarbij ze alle dagen Origanum Red op het voer krijgen, gezamenlijk met wat Champions Mineralenmix.

Verder staat alles zoveel mogelijk open. Verse lucht is goed voor zowel duif als liefhebber. De duiven zijn vaak zo glad als zijde en blinken volop. Zo hoort het ook. Wie zich hier niet mee redt, kan vertrekken.