Het seizoen 2021 is nu echt van start gegaan. Op 27 november zijn de kweekduiven gekoppeld en ik heb ze 12 uur per dag licht gegeven. De eerste koppels hebben op 4 december gelegd. De twee koppels die als eerste legden deden dat vorig jaar als laatste, terwijl de ene al sinds 2019 op dezelfde partner staat.

De kweekduiven zitten in de buitenlucht met weliswaar een dak boven hun hoofd, maar dat staat een goede kweek niet in de weg. Wel krijgen ze dagelijks onze Origanum Red over het voer, dat verder bestaat uit de gebruikelijke 80% Championsmix en 20% NPO-mix.

Ik hoop dat we in 2021 even goede duiven mogen kweken als in 2020 en dat de nazaten van de toplichting van 2017 wederom toppers voortbrengen.

Resultaten seizoen 2020

Het seizoen 2020 was sportief gezien uitstekend met onder andere een notering als 3e Beste Liefhebber van Nederland. Vorig jaar werd ik daar 4e, het jaar ervoor 10e en het jaar daarvoor 11e.  Een zichtbaar stijgende lijn, dus.

In Brabant 2000 werden we 4e Onaangewezen, 2e Aangewezen en 2e Asduif midfond. Op de dagfond 1e Onaangewezen, 4e Aangewezen en 3e, 11e, 17e, 39e en 49e Asduif. Bij de jonge duiven 1e Onaangewezen jong, 11e Aangewezen jong en 2e, 3e, 9e, 10e, 19e, 25e, 28e, 29e, 31e, 33e, 39e en 43e Asduif jong. Hierbij moet ik wel vermelden dat we een hok hebben waarop totaal weduwschap wordt gespeeld. Uit datzelfde hok gaat een deel naar de midfond en een deel naar de dagfond.

Er zijn op iedere discipline natuurlijk hokken die zich alleen op de mid-, dagfond, jonge duiven of zelfs alleen op de nalijn richten. Ons hok staat redelijk centraal in de afdeling, waarbij ik om gunstig te zitten liever met een oost- tot noordoostenwind te maken heb dan een westenwind.

Hier spelen we allround met dezelfde duiven waarbij we geen vaste duiven voor de dag- of midfond hebben. Ik bepaal pas op de dag van inkorven wie waar naartoe gaat. Dit gaat in een normaal seizoen wel ten koste van wat Asduiven, maar dat boeit me weinig.

In de FZN (Fondclub Zuid-Nederland) werden we 1e Gouden afdelingskampioen, 3e Gouden Crack oud en 7e en 10e Gouden Crack jong. Bij de nationale kampioenschappen 42e Onaangewezen, 30e aangewezen en 27e Asduif midfond. Op de dagfond 70e Onaangewezen, 6e Aangewezen en 12e, 24e, 64e en 72e Asduif. Bij de jonge duiven 12e Onaangewezen jong en 11e, 15e, 76e en 84e Asduif jong.

De 11e nationaal Asduif jong komt uit National Rossi, die de 1e NPO Gien won tegen 6.419 duiven, de 3e Nationaal Gien in de sector tegen 23.171 duiven, de 11e NPO Pont-Sainte-Maxence tegen 11.477 duiven en de 50e NPO Orléans tegen 7.383 duiven. Hij stond gekoppeld tegen Olympic Millennium (1e Asduif PIPA Rankings als jong, 2e Asduif PIPA Rankings als jaarling en 3e Olympiade duif). Kortom, goede komen wel eens voort uit goede.

Bij WHZB werden we zoals gezegd 3e Beste Liefhebber, maar ook 28e, 31e, 49e en 52e Asduif jong. Verder 17e, 35e, 47e en 85e Asduif allround, 11e, 25e, 75e en 82e Asduif dagfond en 22e Asduif midfond. Uitslagen in de vereniging, het samenspel en het Rayon zal ik achterwege laten.

Tenslotte won ik de 1e NPO van La Souterraine en Jan de 1e NPO van Châlons-en-Champagne. Beide hebben we een reeks teletekstplaatsen veroverd, in Rayon 2 zelfs de 1e tot 12e van Châteaudun. Dit is schijnbaar nooit eerder gebeurd. Ik had al eens 1e tot 10e gewonnen in 2011 en in een ver verleden de eerste 7 van Chartres. Maar goed, ik kijk niet snel naar resultaten uit het verleden, die zeggen namelijk niets over het heden.

ZLU

Op Agen werd een vaasje gewonnen door in de top 25 nationaal te spelen met een jaarling op drie oude pennen zonder enige ervaring. In 2021 wordt nog deelgenomen aan Agen en Narbonne en misschien zelfs Barcelona. Daarna sluiten Jan en ik ons gezamenlijke overnachtproject af, je moet nu eenmaal keuzes maken in het leven en het programmaspel trekt mij meer.

Ik ontving onlangs de onderstaande mail over sectorindelingen:

Aankomende maandag is er een overleg van voorzitters afdelingen incl. NPO bestuur.

Er wordt gesproken over de sector indeling van Nederland en hoe men denkt over de indeling zoals die er is gekomen met de “unieke wekgebieden”.

Dit naar aanleiding van een voorstel door afdeling 9 gedaan op de NPO vergadering voor een andere sector indeling. Deze is niet besproken omdat een discussie niet ging lukken, maar onderstaand is hun voorstel en zal dus maandag in een kleinere groep besproken worden.

Voorstel nieuwe sector indeling Als bestuur heeft u een voorstel neergelegd voor een nieuwe opzet van de Nationale concoursen. Op zich is dit een prima voorstel waarmee de duivensport verder kan. Om van dit voorstel een succes te kunnen maken zal er wel eerst iets gedaan moeten worden aan een goede sector indeling. Op dit moment is het zo dat een merendeel van onze leden niet happy is met de huidige sector indeling. De oorzaak hiervan is dat men de huidige sector 3 veel te breed vindt waardoor de invloed van wind en ligging teveel invloed heeft, waardoor een groot deel van de leden bij voorbaat al kansloos is op een goede klassering. Om tot een eerlijker sector indeling te komen willen wij voorstellen om Nederland op te delen in drie sectoren. Afdeling 1 t/m 4 worden ingedeeld in sector 1. Afdeling 5 t/m 7 worden ingedeeld in sector 2 en Afdeling 8 t/m 11 wordt ingedeeld in sector 3. We willen daarbij voorstellen dat de sectoren 1 en 3 zich tijdens de dagfond, midfond en jonge duivenvluchten opsplitsen. Afdeling 1 en 2 wordt dan sector 1 west en Afdeling 3 en 4 wordt sector 1 oost. Afdeling 8 en 9 wordt sector 3 zuid en Afdeling 10 en 11 worden sector 3 noord. Tijdens de Nationale dagfond, midfond en jonge duiven vluchten worden uitslagen gemaakt van de gesplitste sectoren. De gesplitste sectoren mogen gebruik maken van verschillende losplaatsen zodat eerlijk spel gewaarborgd blijft. We stellen verder voor om de uitslagen van de Nationale concoursen niet te gebruiken voor de Nationale kampioenschappen. Om eerlijk spel te behouden is het belangrijk dat het spelgebied niet te groot wordt. De invloed van wind en ligging kunnen wij niet uitschakelen. Door de uitslagen te gebruiken van kleinere concoursen blijft eerlijker spel gewaarborgd.

Mijn mening

Schijnbaar willen ze Afdeling 1 t/m 4 in één sector stoppen, maar wel opsplitsen in oost en west. Dat is maar goed ook, anders wordt het te breed. Sommige hokken in Limburg staan op de grens met Duitsland, terwijl de kampioen in Geffen bijna in Afdeling 8 mee kan spelen.

We hebben eerder geprobeerd om in één sector te spelen. Bij een westenwind werden Afdeling 1 en 2 volledig weggevaagd. De week erop bij een oostenwind besloot Limburg zich diezelfde blamage te besparen door niet mee te doen in de sector.

Al met al blijf ik voorstander van een sectorlossing met Zeeland, de duiven zitten dan beter verspreid en de wind heeft minder impact. We zagen bij de enkele nationale lossingen in het verleden dat er dan geen dominantie is van enkele hokken. Afdeling 3 en 4 erbij is simpelweg te breed om eerlijk te concoursen.

Voor de afdelingen zou het betaalbaarder zijn als ze gaan fuseren en een nieuw wagenpark kopen, we krijgen nu eenmaal minder leden in Afdeling 1 t/m 4. Ook de losplekken worden moeilijker, dus met meerdere tegelijk los op één losplaats zou een goede uitkomst zijn. We moeten immers toekomstgericht blijven kijken.

In mijn jeugd dik 40 jaar terug waren er meer dan 300 duivenmelkers in ons dorp. Ik was één van de vier jeugdleden, maar er waren veel liefhebbers van middelbare leeftijd die samen met hun vader speelden en zodoende de sport voortzetten. Ook die categorie is inmiddels bejaard of overleden.

Ik heb mijn gezin enigszins bij de duivensport weten te betrekken, vandaar de combinatienaam Embregts-Theunis. In 2019 lag ik een groot deel van de zomer wegens rugklachten op bed en toen heeft mijn vrouw de duiven verzorgd. Vrienden uit de buurt korfden ze in.

Ook toen ging het top met de duiven en dat is te danken aan mijn simpele verzorgingssysteem. In het vliegseizoen gaan de duiven eenmaal daags los en buiten het vliegseizoen krijgen ze maar één keer per dag eten en drinken.

De kinderen helpen waar nodig. Mijn dochter bij het geven van een luisdruppel, enting of vleugelstempel. Mijn zoon heeft als studieproject zijn bedrijf in duivenartikelen gestart en bezit en beheert deze website. Ik schrijf blogs in de hoop anderen die daarbij gebaat zijn, iets te leren. Mijn zoon voegt daar de juiste spelling, grammatica en interpunctie aan toe.

Bijproducten

Zoals bekend, ben ik een voorstander van producten die jaarrond de weerstand van mijn duiven verhogen, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen en ik niet of nauwelijks medisch hoef in te grijpen. Ook dit jaar heb ik weer een en ander getest en omdat ik daar zo tevreden over ben, brengt mijn zoon dit deze winter in product vorm op de markt voor degene die dat ook willen geven.

Zijn bijproducten zoals de Champions Mineralenmix worden door DHP Cultura gecertificeerd geproduceerd. Zelfs de roodsteen en steenproducten worden van nieuwe stenen en dakpannen gemaakt en niet van bouwafval.

In de emmer zit best wat roodsteen omdat ik dat graag wilde. Duiven pikken dat namelijk graag na inspanning, bijvoorbeeld nu in het rui- en kweekseizoen. Dit betekent dat ze daar behoefte aan hebben. Zo heb ik destijds ook de Championsmix en NPO-mix samengesteld; door te observeren wat duiven in welk jaargetijde eten.

De meeste mineralenemmers bevatten zaden zoals witzaad of kanariezaad. Als je daar een potje van op je hok zet, spitten ze het gelijk leeg op zoek naar die zaadjes. Hierdoor lijkt het alsof ze de mineralenemmer graag lusten, maar in werkelijkheid belandt de helft van de inhoud in je mestemmer. Daarom zit in onze emmer maar een heel klein percentage zaden.

De noodzakelijke producten zijn in korrels geperst, zodat ze daadwerkelijk worden geconsumeerd. Verder geen losse mineralenpoeder in onze emmer, want daar zit veel zout in met waterige ontlasting als gevolg. Losse mineralenpoeder verstrek ik alleen wanneer ze papjongen hebben en anders eenmaal per week één eetlepel op 1 kg Champions Mineralenmix. Vaak is dat de roze mineralenpoeder van Mariën.

Zo doe ik het hier en daar heb ik verder geen geheimen over. Ik houd alles gewoon zo simpel mogelijk, zodat ik niets vergeet en geen fouten kan maken.

De moderne duivensport

De duiven zien er momenteel top uit. Gisteren liet ik een liefhebber uit de buurt enkele duiven zien en hij bevestigde dat. Ze zijn enorm zacht door de zuurstof die ze dagelijks in de open volières krijgen. In mijn hokken/volières is ruimte zat, want er zitten weinig duiven op. Overbevolking is slecht voor mens en dier, vandaar.

In de moderne duivensport moeten je duiven 12 maanden per jaar in perfecte staat verkeren en dat kan alleen met een goede verzorging. Het vliegseizoen is tegenwoordig zo kort dat voordat je ze in orde hebt, het alweer voorbij is. Daarom kan je ze beter al bij de start in orde hebben, dan treedt de topvorm vanzelf aan met het geven van licht of motivatie wanneer je dat nodig acht.

Ik heb al vaker aangehaald dat we beter af zouden zijn zonder nationaal vliegprogramma. In plaats daarvan kan je beter elke afdeling zijn eigen vluchten en afstanden laten bepalen. Het huidige systeem deugt namelijk niet.

We zien de kampioenen teveel in bepaalde afdelingen en dat is een teken dat er iets niet klopt. Goede duiven zitten namelijk overal. Daarbij zijn de verschillen te groot in de kampioenschappen bij WHZB en de nationale, dat zouden dezelfde kampioenen moeten zijn.

Verder stopt men één week te vroeg waardoor iedereen verplicht wordt aan winterkweek te doen en slaan de afstanden bij de jonge duiven nergens op. Vijf vluchten tussen de 80 en 150 km, en dat zijn dan ook nog eens wedvluchten.

Onze afdeling is te breed voor deze gekkigheid. Voorbeeld: tussen mij en Goirle of Baarle scheelt het amper 5 km, alleen liggen zij wel meer dan 30 km oostwaarts. Met Hoogerheide en hun scheelt dat nog meer en dan heb ik het nog niet over de overvlucht tussen Putte en Woudrichem van meer dan 60 km. Men moet dan dus ook niet in afdelingsverband kunnen spelen.

Nee, hier is duidelijk niet over nagedacht. Het lijkt wel in elkaar geflanst door mensen zonder kennis van duiven. In Nederland willen ze iedereen kampioen maken en dat klopt niet. Daarmee gaat ook het laatste beetje charme van onze sport verloren.

De duivensport is ten opzichte van vroeger veranderd. Je hebt tegenwoordig mensen die andermans hokken of duiven keuren en overal hun mening verkondigen, terwijl ze zelf amper blad raken. Verder kan je de duiven niet met elkaar vergelijken. Duiven die met één nacht mand worden gespeeld hebben minder bijproducten, vetten en herstel nodig dan duiven die twee nachten mand worden gespeeld.

De één nacht mand duif vergelijk ik met sprinters in alle takken van sport: groot, sterk, gespierd en mooi om te zien. Een twee nachten mand duif is rank, klein, wel gespierd maar met een laag vetpercentage. Ik heb zelf marathonduiven die op zicht prachtexemplaren zijn, maar in de hand op kraaien lijken. Een smal lichaam en ze wegen amper iets.

Advies over voeding en bijproducten neem ik van iemand die zelf niet verder dan 400 km heeft gespeeld, niet aan. Zij weten niet waar ze over praten. Zo zijn er liefhebbers die vroeger nooit verder dan 300 km speelden met één nacht mand op een teentje look in water. De tijden zijn veranderd. Nieuwe virussen liggen op de loer en we zijn met zijn allen meer duiven gaan houden met meer zwakkelingen als gevolg.

De “volledig op graan en water” figuren die verkondigen hoe gemakkelijk het wel niet is, zijn vaak mensen die je niet met een korrel maar met een heel pak zout moet nemen. Ik weet al lang dat wanneer iets te mooi lijkt om waar te zijn, het vaak ook zo is.

Ik speel zelf allround van 100 tot 700 km en werd op elke discipline in de afdeling dit jaar 1e hokkampioen (op de midfond 2e), in de FZN 1e Gouden afdelingskampioen, maar ook 3e beste liefhebber WHZB (vorig jaar 4e). Ik ben dus geen eendagsvlieg en wat ik daarmee wil aangeven is dat ik inmiddels aardig weet wat ik ervoor moet doen om van april tot september op alle afstanden tot topprestaties te komen.

Het begint met kwaliteit, maar zonder de bijbehorende juiste inzet, voeding, vetten en bijproducten kom je er niet. Dit is bij iedere topsporter zo. Laat al die mooie praatjesmakers gewoon hun prestaties van de afgelopen jaren op tafel leggen en niet die uit een ver verleden. We leven immers in het heden.

Schenk je aandacht aan duiven die het verdienen. Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat het die duiven aan niets ontbreekt, zodat ze het uiterste uit hun vermogen kunnen halen. Overbevolking leidt tot niets. Hier worden ook best wat jongen gekweekt, maar alleen de beste gaan een jaar door. Selectie ligt hier elke dag op de loer.

Na zes vluchten zijn hier al veel duiven verdwenen. Dat daarmee de motivatie uit een hok verdwijnt, beschouw ik als een fabeltje. Zo denk ik ook over koude, wat slechts een emotie is zoals Theo Pander wel eens aanhaalt. Duiven zijn geen mensen.

Zo zag ik op de site van A.S. de foto van Roger Buvens. Zo zitten de vliegduiven hier al jaren in het stille seizoen. De gehele dag in een open volière, alleen ‘s nachts zitten ze binnen, de kwekers daarentegen niet eens. Die zitten dag en nacht in een open volière.