Ik had me voorgenomen Brabant 2000 niet meer aan te vallen, maar als ik zie hoe de voltallige vliegcommissie op één lid afgeeft in een groepsapp van de sectie jonge duiven, dan voel ik me hier toch tot gedwongen.

De sectie jonge duiven heeft zich de gehele winter ingezet om iets van het jonge duivenspel te maken zoals we dat vroeger kenden, maar één lid wordt nu aangevallen door een vrachtwagenchauffeur die zelf niet eens duiven heeft en alleen maar bezig is om zoveel mogelijk duiven te vervoeren met als doel zoveel mogelijk geld over te houden.

Zo’n iemand wil alles inkorten en het gros van de overige commissieleden loopt hem als makke schapen achterna, terwijl sommigen niet één jonge duivenvlucht mee hebben gedaan die op het programma stond dat ze vanaf dag één hebben geboycot. Het is beschamend dat zulke mensen zich denken te bekommeren om onze sport, terwijl ze alleen maar financiële belangen nastreven.

Nu snap ik best dat ze hun best proberen te doen en ik hoop dat ze daarvoor ook goed betaald worden, anders zijn ze gek genoeg. Maar gun iedereen zijn spel en bemoei je daar niet mee als je zelf überhaupt geen duiven hebt of niet meespeelt.

Hier zijn de eerste twee vluchten ook verliezen geleden. Bij een van de twee vluchten kwam dit door een fout van Brabant 2000 zelf, zij gingen namelijk met onervaren duiven rijden. Dit zal ieder lid van Brabant 2000 beamen. Nadien zijn hier nagenoeg geen duiven meer verspeeld.

Laat ons gewoon de vluchten spelen die op het originele programma staan, daar hebben wij ons immers op voorbereid. Laat die commissieleden zich op de nalijn focussen en beslist niet verder gaan dan 145 km, anders zijn er straks weer niet genoeg duiven om te vervoeren.

Ik werd na een dag netjes verzocht om uit de vliegcommissie te stappen toen ik mijn mening gaf. De rest heeft geen haar op de tanden en zit maar ja te knikken met het opperhoofd. Nee, voor veel vliegcommissieleden heb ik geen goed woord over zolang ze in eigen belang denken in plaats van sportief belang.

En dan nog over dat sectielid. Niemand is zoveel jonge duiven kwijt als hij, maar hij blijft gewoon meedoen aan het jonge duivenspel en neemt zonder te mopperen zijn verliezen. Met een groep één man aanvallen, is mij tegen het zere been. Al spelen we iedere week 200 km, mij interesseert het niet eens meer, dan focus ik me daar toch gewoon op.

Het is gewoon jammer dat ze zo alles om zeep helpen. Men geeft af op enkele jongere leden die ook gezinnen hebben, maar toch hun tijd opofferen om iets van de folklore terug te brengen en hun nek uitsteken om iets op te bouwen wat niet meer op te bouwen valt. Voor mij zijn ze gek. Ik zou overal uit stappen en de NPO op de oude manier langzaam richting afgrond laten gaan.

Ze moeten niet langer uit eigen belang handelen en zich niet bemoeien met andermans spel. Laat ieder zijn eigen spel bepalen en geef ze ook de kans om dat spel te spelen.

De duivensport is aan het veranderen. Een grote groep wil niet meer spelen en alleen nog maar opleren. Er wordt een nationaal vliegprogramma gemaakt dat vanaf dag één tegengewerkt wordt door enorm stugge afdelingsbestuurders.

Wat de nationale commissie goed voor had, was om secties/platformen op te richten voor de verschillende disciplines, waarbij mensen zonder belangen zich niet met andermans spel konden bemoeien.

Ik neem mijn petje af voor Maurice en consorten voor de tijd die ze in een sport steken waarbij je alleen maar kritiek kunt verwachten. Ik zou het niet op kunnen brengen om mijn vrije zaterdagen in de winter op te offeren om urenlang te vergaderen met als doel het iedereen naar zijn zin te maken.

Gisteren nog een telefoontje van een herstarter die zichzelf wijs had laten maken dat we volgend jaar allemaal een nieuw systeem aan moeten schaffen. Weer zoiets wat door diverse tegenstanders niet onderbouwd de wereld in is geholpen om paniek te zaaien.

Ook dat hitteprotocol moet herzien worden. Als er niet gevlogen wordt, dan ook daadwerkelijk voor niemand die lidgeld betaalt.

Mijn mening is dat er makkelijk gevlogen kan worden met 30 graden. Dan maar minder duiven in de manden en een kortere afstand, zodat we om 7u kunnen lossen en de duiven voor 10u thuis zijn. Het belangrijkste is dat het vervoer aangepast wordt aan de hitte. Ieder jaar krijgen we enkele weken een hittegolf.

“Het jonge duivenspel heeft geen toekomst” roept men, terwijl er bij de oude duiven de laatste acht weken geen duif meer wordt ingemand. Alleen de eerste zes weken en dan holt het schrikbarend achteruit. Wat heeft dan wel spel? 60 duiven weg in een samenspel met 100 leden op de overnacht?

Nee, de duivensport is erg veranderd, mede door social media waar men elkaar gek maakt en opruit. Probeer je eigen koers te varen en geniet van je eigen spel. Bemoei je niet met een ander en laat iedereen in zijn waarde, zou ik zeggen.

Hoe ik het zie

Mocht ik het voor het zeggen hebben, dan zou ik volgend jaar starten met 7x vitesse (145 tot 250 km), daarna 7x midfond (300 tot 450 km) en vervolgens 5x dagfond (500 tot 650 km).

Bij de jonge duiven heel juli vluchten van 100 tot 145 km, zodat iedereen een maand de tijd heeft om het spel op te pakken en daarna elke week verder met minimaal twee vluchten boven de 400 km. Eind september stoppen, zodat er altijd verschuivingen door noodweer plaats kunnen vinden.

Begin augustus starten met de nalijn uitsluitend voor oude duiven (145 tot 300 km). Vanaf begin september tot half oktober opleervluchten voor late jongen (145 tot 300 km).

Ook zou het voor alle verenigingen en liefhebbers beter zijn om de dagfond gelijktijdig in te manden met de midfond, zodat niet iedereen op donderdag én vrijdag in het lokaal staat, maar op vrijdag gewoon lekker vrij is.

De gemeten kilometergrens centraal in de afdeling leggen en klaar. Hoe moeilijk kan het zijn om het iedereen naar zijn zin te maken!!!

In augustus starten met de jonge duiven is de problemen verleggen. We beginnen dan weer massaal op te leren, de verliezen zijn even groot en na enkele slechte vluchten zullen dezelfde personen weer in de problemen komen en beginnen met klagen over het vliegprogramma.

Ik wil er niet aan denken hoe het moet als we in augustus een hittegolf krijgen. Moeten we dan maar gewoon een jaar niet spelen met de jonge duiven, vraag ik mezelf dan af?

De laatste jaren worden er massa’s jaarlingen verspeeld door gebrek aan ervaring. Wie je ook spreekt, vaak zijn het de hokken die hun jonge duiven alleen op de nalijn hebben gespeeld. Daar wordt schijnbaar niet naar gekeken.

Zaterdag dus Vierzon in plaats van Bourges, wat ik al verwachtte. De Belgen staan immers in Bourges met zowel oude als jonge duiven.

Er gingen afgelopen winter geruchten rond om een internationaal concours te houden met België vanuit bijvoorbeeld Bourges. Dat is natuurlijk niet haalbaar. De kortste afstand in België is niet eens 400 km en de verste in Nederland over de 700 km.

Het was wel mooi geweest voor de afdelingen beneden de rivieren om zich eens te meten met België, aangezien het gros van de Belgen nog steeds overtuigd is dat hun kwaliteit veel beter is dan de kwaliteit in Nederland. Dit geldt ook voor Chinezen en andere buitenlanders.

In België kan men nationaal concoursen, dat kan hier niet vanwege de enorme overvlucht. Internationaal zou deels lukken: de onderste helft van Nederland met België en de bovenste helft van Nederland met Duitsland. Of dit er ooit van komt? Ik denk van wel, omdat ook in België ook alles in een rap tempo achteruitgaat, misschien zelfs sneller dan hier.

De provinciale hokkampioenen op de disciplines zijn dit jaar anders dan die van vorig jaar. Ik ben de enige die zijn kampioenschap prolongeert. Nu moet ik alleen de titel van de jonge duiven van vorig jaar nog zien te prolongeren.

Ik heb het meermaals aangehaald: wie de minste fouten maakt, draait het beste seizoen. Dit zijn vaak dezelfde hokken. Anderzijds zijn het ook vaak dezelfde hokken die jaarlijks dezelfde fouten maken.

Ik schrijf al jaren hoe ik het doe. Direct na het vliegseizoen een goede kuur + enting tegen paratyfus en om de dag Naturaline met extra look afgewisseld met Sedochol totdat de rui voorbij is. Verder een harde selectie op kwaliteit en gezondheid. Duiven die het dit jaar niet doen, gaan het volgend jaar bijna zeker ook niet redden. De voeding is hier eenvoudig: iedere dag Championsmix en NPO-mix.

Voor het vliegseizoen laat ik een goede medische controle doen op wormen en coccidiose, ziektes die in het vliegseizoen niet meer uitbreken als ze in het voorjaar bestreden zijn. Het is dan alleen noodzaak om tricho en de luchtwegen in de gaten te houden.

De jonge duiven ent ik kort na het spenen tegen paramyxo. Vier weken later tegen pokken met het kwastje. Weer een goede week later tegen paratyfus. Je zal zien dat je hierna adeno op bezoek krijgt, nog ruim voor het vliegen. Ook adeno is te bestrijden tegenwoordig. Dan is het nog maar eind april en ruim op tijd om je duiven ingevlogen te krijgen voor het nieuwe seizoen.

De verliezen dan. Niet alle mooie duiven zijn slim en niet alle slimme duiven zijn mooi, dus laat de mand een oordeel vellen.

Hier zaterdag dus 250 km. Dan hebben we het over een nationaal vliegprogramma voor jonge duiven… Ik hoor in Afdeling 8 350 km en in Afdeling 10 145 km. Dat programma kan dus beter in de prullenbak, daar klopt niets meer van. De rest van de fondvluchten voor jonge duiven moeten we nog afwachten.

Brabant 2000 is niet van zins ons de twee vluchten die eraf zijn, terug te geven. Eén extra vlucht was op zijn plaats geweest. Maar goed, er zullen wel andere belangen spelen. Tien extra opleervluchten erbij en ze hebben hun financiële plaatje toch wel rond.

Oude duiven

Bij de oude duiven kijk ik deze week aan wie er meegaat op Bourges. Daar heb ik de teugels enigszins laten vieren, ik focus me nu volledig op de jonge duiven.

Bij de oude duiven 1e Provinciaal hokkampioen onaangewezen, net als vorig jaar. Zal wel toeval zijn. Wie mij kent, weet dat ik niet meer warm of koud word van een kampioenschap, grootmeester of wat dan ook.

Ik zal daar ook nooit rekening mee houden. Als ik vind dat er 32 mee moeten, dan zal ik er geen 30 meegeven om voor een kampioenschap minder prijsduiven te hoeven pakken. Wat dat betreft volg ik de mening van onze vliegende tandarts op rust: al wat je nastreeft, komt niet. Op het moment dat je het niet meer nastreeft, komt het vanzelf.

Die twee hokken met wonderduiven zoals iemand ooit schreef, zie ik overigens niet bij de eerste 25 hokkampioenen staan. Misschien zijn ze die vergeten, geen idee.

NL2019/3931336

De NL2019/3931336 is goed aangekomen voor degene die deze duif maandenlang perfect heeft verzorgd. Of misschien is ze ontsnapt of is het overwennen mislukt. Ik maak regelmatig mee dat duiven in een straal van 10 km binnenlopen als pieper en dan maanden nadien terugkeren. Allemaal gestempeld, maar schijnbaar ziet men er goud in.

De NL2019/3931336 komt nooit meer los, deze komt uit een superkoppel en is een plaatje om te zien. Daar maak ik iemand blij mee die ik het gun. Ik heb er zelf niets meer aan en die sportieve persoon die hem enkele maanden heeft verzorgd, ook niet.

Referenties overnachtspelers

Ik heb nog enkele overnachtreferenties ontvangen:

Ik speelde de 19e nationaal van Cahors en de 1e in de Union de Baronie, dankzij Championsmix en NPO-mix. Groetjes, P. v.d. Avoird.

Opnieuw heb ik met uw voer succes met de 4e prijs sector Périgueux en een prachtige reeks van 8/16 prijs. Dit weekend 1e in afdeling Friesland Dax en 5e sector 4 op alleen maar de blauwe zakken!!! Groetjes, H. Bos.