What’s new!

Bureau NPO Postbus 60102 – 6800 JC Arnhem
E-mail: info@duivensportbond.nl
Tel. algemeen: (085) 27 38 210

Embregts-Theunis
Heul 79
4741 RB Hoeven

Betreft: Uitslag controle Oneigenlijk Gebruik Arnhem, 7 juni 2024
van Substanties bij postduiven


Beste liefhebber,

Op 21 mei jl. is bij u een controle gehouden op het oneigenlijk gebruik van substanties bij postduiven.
Het ter plekke genomen mestmonster is voor analyse naar het laboratorium Triskelion (voorheen Ducares) gestuurd, dat door de NPO voor dit doel is aangewezen.

We zijn blij u te kunnen melden dat het laboratorium ons heeft meegedeeld dat de uitslag van de analyse negatief is. Dit houdt in dat er geen verdenking is voor het oneigenlijk toedienen van de verboden substanties.

De uitslagen worden op 14 juni a.s. in Op de Hoogte gepubliceerd.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,

Marjan van Berkel, namens de
NPO-werkgroep Doping