Kweek, geluk of wijsheid?

Ik heb zelf geen vooropgesteld plan wie ik aan wie ga koppelen. Hier is dat gewoon goed op goed. Familie is het bijna allemaal, al wordt te nauwe inteelt wel vermeden.

Vele zweren bij kruisingen, maar ik niet. Hier mogen ze best aan elkaar raken. Natuurlijk wordt er wel eens nieuw bloed ingebracht, maar dat is beslist niet altijd een meevaller.

Sommige laten hele uitgedokterde theorieën los op de kweek of bijvoorbeeld voermengelingen. Voor mij kan het meeste daarvan naar het rijk der fabelen. Zo ook duiven die alleen maar goede geven.

Ik kweekte uit een laat jong een 1e nationaal Asduif. Dat laatje werd in september door een beroemde duivenmelker nog aan de kant geschoven, omdat ‘ie te jong zou zijn. Tijdens de kweek heb je vaak meer aan geluk dan aan wijsheid. Het ene jaar kweek je nu eenmaal meer goede dan het andere.

Globaal mag je uitgaan van één redelijke duif per 10 gekweekte jongen. Liefhebbers die met 200 duiven spelen en er zogezegd maar 250 hebben gekweekt, kan je beter op hun ringseries controleren. Die laten vaak een iets ander beeld zien.

Hier is elk jaar 35-40% van de gekweekte jongen weg voordat de eerste prijsvlucht goed en wel is begonnen. Sommige Nederlandse liefhebbers kweken niet voor niets 400 jongen, hopende dat daar enkele goede tussen zitten.

Slechts twee koppels hebben hier altijd bijeengezeten: het Millennium koppel en het Gouden koppel (Golden Pair). Beide koppels hebben meerdere topduiven gegeven. Ik heb ook wel eens meerdere toppers uit één nest gekweekt, zoals Super Rossi en zijn nestbroer.

Uit Olympic Millennium x National Rossi kweekte ik in 2020 zes jongen. Drie daarvan stonden bij de nationale Asduiven en bij de eerste Gouden Cracks. Twee werden naar China verzonden en groeiden daar uit tot topkwekers. Toch werd dat koppel nu pas weer opnieuw gepaard.

Eén ding is zeker: zelfs uit de beste kweekduif komt jaarlijks 90% afval. Enkel bij commerciële kwekers lijken het allemaal goede te zijn. Verder is het de ogen open houden en reportages lezen. De gebroeders uit het verre noorden lijken me alleen maar met blauwe duiven te winnen, hun grijze zijn commercieel mateloos populair. Ik neem aan dat men er zelfs een hok voor heeft ingericht om die kleur te kweken, en gelijk hebben ze. Evenals enkele andere spelers in het noorden die meeliften op dit grijze, commerciële succes.