Het nieuwe seizoen

Met mijn rug gaat het stilaan beter, dus alle pijlen zijn gericht op een nieuw seizoen. Over ruim een week worden er weer heel wat koppels gevormd. Althans, zeker in België en waarschijnlijk dus ook bij mij.

Mijn kweekduiven zijn bijgelicht en zitten al een tijdje op hun bak. De tien voedsterkoppels liggen met verse eitjes, die over ruim een week worden verwijderd.

De vliegduiven zijn gisteren voor het eerst weer naar buiten gegaan. Zij staan nog op enkele oude pennen, maar hun verenkleed is intussen redelijk vervangen.

Eind december volgt er een zaalveiling van enkele duiven bij de Pearls Of The Sky en begin januari nog enkele op PIPA. Zaalveilingen hebben mijn voorkeur, omdat men de duif daar in de hand kan nemen, kan beoordelen wat men ervoor over heeft en of de duif bij de eigen soort past.

Astronomische bedragen zoals die bij de Golden Ten zal men bij de Pearls nog niet gaan halen. De familie Hermans heeft dat uitstekend voor elkaar, dat mag ook wel eens gezegd worden. De veiling van de ronde jongen van Willem de Bruijn zal ook records gaan breken, verwacht ik.

Ook bij de tophokken is realistisch gezien maar 10-15% een zeer goede duif. In mijn ogen kun je pas spreken van een topduif als die meermaals per duizendtal heeft gevlogen of bij de 1e nationale Asduiven staat. Daarbij moet ‘ie met meerdere partners zijn of haar goede genen kunnen doorgeven.

Met al die nationale kampioenschappen en Olympiade duiven moet ik eigenlijk een beetje lachen. De prestaties in je eigen vereniging onder dezelfde omstandigheden zijn het eerlijkst. Je kan eigenlijk pas over een nationale Asduif spreken wanneer men tien nationale vluchten uit verschillende losplaatsen zou organiseren, de ene keer voordelig voor de een, de andere keer voor de ander. Nu worden de punten uit mindere rayons gehaald, niet eens uit de afdelingen. Een vertekend beeld, dus.

Er zijn zelfs nationale Asduiven waarbij alle vluchten tellen, terwijl de ene afdeling er twaalf heeft gehad vs. de andere maar negen. Vele zullen het niet met mij eens zijn en dat is prima, natuurlijk. Ik schrijf alleen maar wat ik zie. Ik sta zelf ook bij de nationale Asduiven en Olympiade duiven, dan mag ik daar toch wel mijn mening over geven?