De puinhoop wordt alsmaar groter

Wegens onenigheid binnen het Brabant 2000 bestuur en de vliegcommissie is schijnbaar besloten om alle vluchten af te gelasten. Waar gaat dit naartoe en hoe geloofwaardig komt men nog over bij de 1.700 leden? Haantjesgedrag mag geen voorrang krijgen, zou je zeggen.

Dax daarentegen gaat gewoon door. Ruim 1.000 km is bij deze warmte klaarblijkelijk beter te doen dan 143 km voor jonge of 275 km voor getrainde oude duiven. In onze vereniging hebben alle goede spelers gewoon hun duiven opgegeven om te concoursen vrijdag en zo hoort het ook.

Brabant 2000 moet meer standvastigheid tonen en stoppen met luisteren naar enkele leden, dit zou hun geloofwaardigheid ten goede komen. Komt de beslissing van het NPO-bestuur, dan heb ik daar vrede mee, maar nu zijn er enkele die niet in staat zijn hun taak goed uit te voeren. Het is niet mijn bedoeling iemand te beschadigen, maar er moet wel aan alle leden gedacht worden in plaats van enkele kraaiers op Facebook.

Beslist het NPO alsnog om de vluchten door te laten gaan, dan moet Brabant 2000 met hele goede excuses komen naar hun leden. Vele gaan teleurgesteld het weekend in en hun voorbereidend werk is naar de vaantjes, evenals de rest van het vliegprogramma.