De aanval is geopend

De kiesmannen van diverse afdelingen hebben de aanval geopend op de secties, zoals overal te lezen is. Verandering is nu eenmaal moeilijk te accepteren, en vooral in de duivensport. Dat er vernieuwing nodig is door de jongere garde, is echter een vaststaand feit. Zo niet, dan wordt het echt een oude mannensport. De secties moeten daarbij wel de ruimte krijgen en juist daar wringt de schoen.

De meeste afdelingsafgevaardigden praten puur uit eigen belang, zonder überhaupt te overleggen met hun achterban (de leden). Dit is absoluut geen goede zaak voor de vooruitgang van onze sport.

Het zou beter zijn als zij de secties juist de kans geven hun doel na te streven in plaats van ze aan te vallen. Geef de secties op zijn minst de ruimte om mee te denken, om zo tot een goede oplossing te komen voor 2019 en de toekomst van onze geliefde sport.

Helaas kiest men vooralsnog liever de aanval waarbij sommige afdelingen samen een front vormen. Het zou beter zijn om eens goed in de spiegel te kijken en jezelf af te vragen hoe de pakweg 17.000 leden er over denken, in plaats van uit eigen belang te handelen. We zullen tenslotte samen tot een goede oplossing moeten komen.