Fraude

In België discussieert men om naast het elektronische systeem ook de controlegummi in te voeren. Persoonlijk heb ik personen die de duivensport op een oneerlijke manier willen bedrijven, nooit begrepen.

Je moet jezelf een hele bink voelen als je iemand op een oneerlijke manier van zijn prestatie af wilt houden. Ik dacht zo ook altijd over dopinggevallen, maar fraude moesten ze 10x zwaarder bestraffen. Zo’n iemand zou nooit meer duiven moeten mogen houden.

Enten tijdens de rui

Onlangs las ik op de website van de allerbeste een interessant stukje van Hans van der Sluijs over het kuren en enten van duiven tegen paratyfus. Het is de moeite waard om dat eens aandachtig door te lezen.

Ik ben het oneens als het gaat om het niet enten tijdens de rui. Ik doe dit namelijk al jaren tegen zowel pokken, paramyxo als paratyfus en heb hier nooit nadelige gevolgen van ondervonden. Sterker nog: de duiven zijn dan op hun zwakst, wat alle ziektes de kans geeft om de kop op te steken. Juist op dat moment moeten we dit aanpakken.

Baytril

Hetzelfde geldt voor een kuur met Baytril, het beste middel als je vermoedens van paratyfus hebt. Ik doe dat hier eens per drie jaar, maar ik ken genoeg Belgische tophokken die het elk jaar direct na de vluchten doen. Zij kuren dan 10 à 14 dagen met Baytril. In het seizoen moet je er vanaf blijven, het blijft natuurlijk een ontzettend zwaar middel.