De mannen van de natuur

Om nog even op de roofvogelpetitie terug te komen. Ik denk dat het een goed idee is om dit stevig te onderbouwen, op een zodanige manier dat het niet alleen om onze duiven gaat.

Willen we geen schietschijf worden voor allerlei milieu- en/of diergroeperingen, dan moeten we hier de in het algemeen afnemende vogelpopulatie bij betrekken.

Een huis mag tegenwoordig alleen gesloopt worden wanneer aantoonbaar is dat er geen vogel in broedt.

Ook mag je niet zomaar de dakpannen van een huis vervangen. Zo’n huis moet eerst enkele maanden van tevoren hermetisch afgesloten worden, zodat er nergens een mus een nest kan maken.

In de tussentijd vreten al die kromsnavels wel alle wild- en zangvogels weg. Als zij hun kop buiten een nestkastje steken, zijn de rovers er al mee weg. Daar kijkt men dan weer niet naar om.

Persoonlijk ben ik erop tegen om allerlei beesten te kweken en uit te zetten, wij mensen kunnen onszelf beter niet met de natuur bemoeien.

Het is inmiddels wel duidelijk dat we met een te grote roofvogelpopulatie zitten. Gisteren telde ik hier vijf buizerds op amper 200 meter van elkaar vandaan.

Zo zal het dus ook met allerlei haviken en sperwers zijn, het zijn er gewoon teveel. Het extra stimuleren van broedhokken heeft zijn werk gedaan, maar laten we dit niet nog verder uitbreiden.

Laten we ons in plaats daarvan gaan richten op de aankweek van merels, lijsters, vinken etc. die haast verdwenen lijken te zijn. Hierdoor komen onze duiven nu op het menu te staan.